Preskoči na vsebino


Nedelja Svetega pisma 2013

Nedelja Svetega pisma 201327. januarja 2013 je na Slovenskem že 24. nedelja Svetega pisma: prvič je bila v letu 1990, je vsako leto na zadnjo nedeljo v januarju.

 

"Jaz sem vrata" (Jn 10,9)

 

Slovensko biblično gibanje želi v skladu z dokumentom Slovenske škofovske konference Pridite in poglejte (t. 117) prispevati k biblični prenovi. Zato se bomo na svetopisemsko nedeljo 27. januarja 2013 ob 15.00 zbrali na srečanje bibličnih skupin v vseh škofijah. Na srečanju bodo spregovorili biblicisti in drugi teološki izvedenci:

 

Povsod je srečanje v nedeljo, 27. januarja 2013 ob 15.00. Po škofijah:

Celje - Dom sv. Jožefa –  Jana Podjavoršek,

Koper - Vipava, Škofijska gimnazija – škof dr. Jurij Bizjak,

Ljubljana - Dolnji Logatec - dvorana sv. Jožefa  – dr. Bojan Žalec, dr. Marijan Peklaj in dr. s. Snežna Večko,

Maribor - Frančiškani – Jure Sojč,

Murska Sobota - župnijska dvorana – g. Srečko Fras,

Novo mesto - Baragov zavod – dr. s. Maria Carmela Palmisano in dr. s. Mirjana Filipič.

Srečanju bo sledil pogovor in druženje. Povabljeni ste voditelji in člani bibličnih skupin in vsi, ki se želite poglabljati v sporočilo Božje besede.

 

Iz pisma župnijam:                                                                                                           

Pozdravljeni ob svetopisemski nedelji v letu vere! V Svetem pismu je vera predstavljena kot conditio sine qua non: »Če ne boste verovali, ne boste obstali« (Iz 7,9). Življenje izpričuje, da je ta trditev še kako resnična. 

V pastoralnem načrtu »Pridi in poglej« je Božji besedi priznano osrednje mesto v življenju in delovanju Cerkve (zlasti točka 117). V Slovenskem bibličnem gibanju smo se osredotočili na alinejo: »Naš poseben cilj bo, da bi svetopisemske skupine v prihodnjem desetletju postale vsaj toliko razširjene, kot so danes zakonske ali molitvene.«  V ta namen bomo v aprilu pripravili  vseslovensko srečanje, namenjeno voditeljem bibličnih skupin.  Na njem bo med drugim pogovor o tem, kakšna naj bo biblična skupina, kako se v njej dela, kaj se pričakuje … Voditelji bibličnih skupin so v največji večini duhovniki, po PiPu pa je lahko tudi »teološko povprečno izobražen voditelj«. Spodbujamo vas, da nadebudne laike/inje, ki bi bili za to pripravljeni, usmerite na biblično smer na Katehetsko pastoralni šoli.

V Slovenskem bibličnem gibanju smo tudi spoznali, da bi bilo za medsebojno povezanost in poživljanje bibličnih skupin umestno, da na svetopisemsko nedeljo popoldan pripravimo srečanje bibličnih skupin po vseh škofijah. Takšno srečanje se je že dobro obneslo v koprski škofiji in bi ga želeli razširiti tudi po drugih škofijah. Zato vas prosimo, da povabite vernike, tako člane bibličnih skupin kot ostale, da se tega srečanja udeležijo. Namenjeno je seveda tudi voditeljem.

V PiP t. 117 je tudi rečeno, da bomo (ni precizirano, kdo) pripravili gradiva za biblične skupine, razdeljene v nekaj letnikov. Naj vam naštejemo gradivo, ki ga že imamo v slovenščini (navedeno brez celotnih podatkov) in je na razpolago voditeljem skupin:

 • S. Fausti, štiri knjige razlage evangelijev in dveh Pavlovih pisem
 • R. Koncilija, Katoliški dopisni svetopisemski tečaj
 • K. Einspieler, S Pavlom verovati
 • J. Plevnik, knjiga o Pavlu, o evangelijih
 • F. Manns, Simfonija Besede
 • J. Marketz, J. Merkač, K. Eispieler, Sveto pismo – knjiga življenja
 • S. Večko, Metode dela s Svetim pismom
 • K. Einspieler, Štiri stopnje do vere iz poslušanja, CD
 • Šeststopenjski tečaj o Genezi – predavanja K. Einspieler
 • Skripta biblicistov na TEOF
 • V nemščini: Der Reiseführer zur Zürcher Bibel: Eine Reise durch die Bibel
 • G. Fischer, Der Jakobsweg der Bibel – K. Einspeieler priporoča, da prevedemo

s. Snežna Večko
in odbor Slovenskega bibličnega gibanja