Preskoči na vsebino


Vnesite vaš naslov

Nedelja Svetega pisma

škofijsko srečanje bralcev Božje besede, članov bibličnih skupin – prijateljev Svetega pisma

Turnišče, 31.1.2016, ob 15.00 uri, dvorana klariškega samostana, okrog 60 udeležencev.

O Božjem usmiljenju je spregovorila mati opatinja s. M. Katarina Ambrož. V začetku je nanizala nekaj primerov iz odlomkov iz Svetega pisma, kjer Jezus izkazuje svoje usmiljenje, do ubogih, nemočnih, odrinjenih, zavrženih…

V nadaljevanju je prikazala pojem usmiljenja v Stari in Novi zavezi. Stara zaveza govori o zvestobi zaveze med Njim in njegovim ljudstvom, NZ nam pa govori o Božjem usmiljenju, ki ga je Jezus prišel izvršit na svet v imenu Očeta.

Bog hoče da mi živimo srečno, da uživamo in spoštujemo življenje. Kakor je usmiljen Oče tako je usmiljen tudi Sin. Jezus je prišel iskat grešnike (Magdalena, razbojnik, izgubljeni sin, Samarijan). Posebno veliko sočutja je pokazal do trpečih in s tem razkazoval svojo neskončno ljubezen. Dobrotljiv in usmiljen je do vseh. Prisotne je večkrat poklicala, da se pustimo Bogu ljubiti, pustimo se mu, da nas s svojo ljubeznijo  odrešuje saj je napovedal da pride kot Kralj.

Vspodbujala je zaupanje v Božje usmiljenje in si v nadaljevanju postavila vprašanje: Kdo lahko izmeri Božjo ljubezen? Jezus nikoli ne razočara in ne zavrne ponižnega srca. Izpolniti je pa potrebno nekaj pogojev. Biti dober do drugih. Bog nam svojo ljubezen izkazuje že od začetka. Tako kot je vodil izraelsko ljudstvo skozi vse težave in preizkušnje tako nam razodeva Sina. Če mi nismo usmiljeni, tudi on ne bo usmiljen. Blagor usmiljenim…Ljudje se premalo krat prepustimo Božji ljubezni. Velikokrat hočemo nemogoče stvari, pri Bogu je sicer vse mogoče toda ne ob vsakem času in takrat ko mi hočemo. S kakšno mero merite s takšno…. Kristus postane vzor Božje ljubezni. Usmiljenje je močnejše od greha.

Spregovorila je tudi o odvisnosti  telesa ali moralnem zlu. Hudo naj ne prevladuje nad dobrim. O usmiljenju ne moremo govoriti brez sprave in pokore. Današnji človek je premalo potrpežljiv. Oče je pa tako bogat v svojem usmiljenju in vedno pripravljen čakati.  Če smo mi usmiljeni, bo usmiljen tudi naš Oče. Ali obstaja sploh meja? Kje je meja usmiljenja? Kar je narejeno v ljubezni in iz ljubezni je dobro.

V zadnje delu je spregovorila o telesnih in duhovnih delih usmiljenja. Telesna dela usmiljenja:

 • Lačne nasičevati
 • Žejne napajati
 • Popotnike sprejemati
 • Nage oblačiti
 • Bolnike obiskovati
 • Jetnike reševati
 • Mrliče pokopavati

Pri uporabi telesnih del usmiljenja je potrebno uporabiti modrost. Biti usmiljen, pomeni biti moder 

Duhovna dela usmiljenja.

 • Grešnike svariti
 • Nevedne učiti
 • Dvomljivcem prav svetovati
 • Žalostne tolažiti
 • Krivico voljno trpeti
 • Žaljivcem iz srca odpustiti
 • Za žive in mrtve Boga prositi

Za kristjana so veliko bolj pomembna duhovna dela usmiljenja kot telesna. Prisotne je ob koncu spomnila, kdaj so nazadnje molili za grešnike ali svoje nasprotnike, svoje sovražnike, kdaj so nazadnje potolažili žalostnega, ali znajo odpustiti? Končala je z mislijo papeža Frančiška, da je leto usmiljenja čas za Cerkev, da odkrije smisel in poslanstvo, ki ji ga je Gospod zaupal na veliko noč, da postane orodje Očetovega usmiljenja.

 

Zbrala in pripravila: Maristela Skandali