Preskoči na vsebino


Biblična šola Evangelii gaudium

pri Sv. Jožefu v Celju
vsako četrto sredo v mesecu
od 26. oktobra 2016 dalje

od 17.00 do 19.30

»Vsakokrat, ko se skušamo vrniti k izviru in ponovno pridobiti izvirno evangeljsko svežino, se pojavijo nove poti, ustvarjalni načini, druge izrazne oblike, zgovornejša znamenja, besede z bogatim prenovljenim pomenom za sedanji čas. V resnici je vsaka pristna oznanjevalna dejavnost nova.« (Veselje evangelija 11)

 

V okviru Slovenskega bibličnega gibanja (SBG) je dozorela ideja, da bi ob koncu leta usmiljenja začeli z malo biblično šolo, ki bi bila namenjena vsem, ki jih Sveto pismo že spremlja v njihovem poslanstvu in življenju, želijo pa svoje znanje poglobiti in se medsebojno obogatiti. Biblično šolo smo poimenovali po apostolski spodbudi papeža Frančiška Evangelii gaudium – Veselje evangelija, kjer papež spodbuja k rednemu branju Svetega pisma, ki more postane resnični vir prenove osebnega življenja vernika in življenja Cerkve.

Šola želi biti v prvi vrsti pomoč duhovnikom, redovnicam, diakonom ter vernim laikom, ki so aktivni v različnih cerkvenih skupinah in gibanjih ter bi želeli svoje svetopisemsko znanje poglabljati ter se učiti brati lastno življenje in življenje sveta v luči Božje besede. Posebej povabljeni člani bibličnih skupin, skupin bralcev Božje besede in delivcev obhajila. Na ta način bodo Evangelij veselja in življenja, ki nam ga je Gospod zaupal po Svetem pismu, lahko še bolj prepričljivo oznanjali in zanj pričevali.

Šola bo potekala enkrat na mesec, in sicer vsako četrto sredo v mesecu, od 17.00 do 19.30, pri Sv. Jožefu v Celju. Udeleženci bodo povabljeni k aktivnemu sodelovanju. Na koncu leta bo vsak prejel tudi certifikat šole o opravljenem seminarju.

Tema letošnjega seminarja bo razlaga (eksegeza) Pavlovega Prvega pisma Korinčanom. Predaval bo prof. dr. Maksimilijan Matjaž, občasno pa bodo sodelovali tudi drugi strokovnjaki. Obvezni »priročnik« vsakega udeleženca je Sveto pismo Stare in Nove zaveze, za vsakega pa bo na voljo tudi strokovni učbenik - Komentar Pisma Korinčanom.

Prvo srečanje bo v sredo 26. oktobra 2016, s pričetkom ob 17. uri.

Vsi zelo lepo povabljeni! Ne pričakuje se posebnega bibličnega predznanja, zadostuje želja po spoznavanju Božje besede in ljubezen do nje.

Prispevek znaša 20 € in se lahko poravna na uvodnem srečanju.

Prim. še: Spletna stran sv. Jožef Celje in eksegeza.net.

Priporoča se predhodna prijava na naslov: marikamikolic@gmail.com