Avtor: sbg Objavljeno: 15. 10. 2017

Subregionalno srečanje 2017

Predstavnica Slovenskega bibličnega gibanja na subregionalnem srečanju

Katoliške biblične federacije v srednji Evropi

Kloster Neustift, 15. do 18. oktobra 2017

Od 15. do 18. oktobra je v Kloster Neustift na Južnem Tirolskem v Italiji potekalo subregionalno srečanje Katoliške biblične federacije v srednji Evropi. Osemnajst predstavnikov je podeljevalo izkušnje svojega dela v biblični pastorali. Subregionalno združenje srednje Evrope šteje petintrideset članic od Danske do Rusije. Vsako leto se zberejo, da se pogovorijo o dejavnostih, predlogih, načrtih  in sklepih generalnega vodstva, ki so pomembni za celotno združenje, ter da predstavijo projekte, ki jih izvajajo v biblični pastorali.

Letos smo se zbrali v veliki zgradbi častitljivega avguštinskega samostana. Poleg poročila o srečanju koordinatorjev regij v Rimu in prispevka o zgodovini Katoliške biblične federacije ter sedanjih in prihodnjih dejavnostih smo se ustavili ob projektih bibličnih gibanj v škofijah in deželah predstavnikov gibanj. Videli smo, da se izdaja precej literature, ki osvetljuje Božjo besedo pod različnimi zornimi koti in za različne starostne skupine, najsibo knjige, revije, nedeljski liturgični listi, spletna stran itd. Velika pozornost je posvečena izobraževanju in oblikovanju voditeljev biblične pastorale, bibličnim seminarjem, posebej ekumenskim, raziskovanju, branju in uporabljanju Svetega pisma, temu, da bi naredili Sveto pismo bolj vidno, saj ga lahko najdemo, kjer si ne mislimo (npr. v literaturi, upodabljajoči umetnosti itd.). Veliko je bibličnih tečajev ter tedenskih programov za otroke, mlade in družine, biblična poletna šola, lectio divina, ljudje berejo skupaj Sveto pismo po narodnem projektu branja. Obstajajo biblična univerza po TV, biblične pridige na TV, biblični kvizi za različne skupine. V posamezni deželi imajo cilj ustanoviti biblično šolo v vsaki župniji. Veliko je bibličnih skupin, ki se zbirajo ob lectio divina. To je nekaj od delovanja predstavnikov bibličnih gibanj. Tudi Slovenija ima biblično šolo Evangelii gaudium, biblične skupine, nedeljo Svetega pisma, svetopisemski maraton … Obogateni s podeljevanjem razgibanih dejavnosti v biblični pastorali si bomo prizadevali, da bi Sveto pismo bilo knjiga, v kateri bomo vsakodnevno iskali navdih in kažipot za življenje.

s. Snežna Večko