Avtor: sbg Objavljeno: 28. 11. 2018

Volilni občni zbor Slovenskega bibličnega gibanja

Občni zbor SBG je bil v sredo, 28. novembra pri Sv. Jožefu v Celju. Ker je potekal v sklopu rednega srečanja Biblične šole Evangelii gaudium, se ga je udeležilo kar lepo število članov. Dosedanja predsednica gibanja s. dr. Snežna Večko je predstavila dejavnosti gibanja v zadnjem obdobju in za novega predsednika predlagala dr. Maksimilijana Matjaža. Zbor je predlog soglasno sprejel.

Novi predsednik se je še posebej zahvalil obema dosedanjima predhodnikoma in članom Upravnega odbora za dolgoletno požrtvovalno delo v SBG. Gibanje, katerega ustanovitelj je Slovenska škofovska konferenca, je bilo uradno ustanovljeno na prvem zboru, ki je potekal 9. oktobra 1993 na Sveti Gori. Diplomo z nazivom častnega člana SBG so prejeli: prvi predsednik SBG dr. Rudi Koncilija, ki je gibanje vodil prvih 15 let, s. dr. Snežna Večko, ki je gibanje vodila zadnjih 10 let, dr. Marijan Peklaj, ustanovni član gibanja in redni strokovni svetovalec, zamejski duhovnik g. Peter Sticker za zvesto in aktivno zastopanje Koroških Slovencev ter ustanovni član prof. Bogomir Trošt, za dolgoletno strokovno sodelovanje.

Slovenska škofovska konferenca s tem dnem ustanavlja nov subjekt, ki bo odslej povezoval prizadevanja za biblično pastoralo in kulturo Svetega pisma v Katoliški cerkvi, to je Zavod Biblično gibanje (ZBG), ki prevzema strukturo in naloge Slovenskega bibličnega gibanja (SBG). Za predsednika (direktorja) Zavoda Biblično gibanje so škofje imenovali prof. dr. Maksimilijana Matjaža. Na njegov predlog pa so imenovali še tri člane Sveta zavoda: as. dr. Matjaža Celarca, ki bo opravljal funkcijo predsednika strokovnega sveta, gospo Špelo Fortuna, ki vodi uredništvo ter doc. dr. Sama Skralovnika, ki bo opravljal funkcijo generalnega tajnika Zavoda. Predstavnik SŠK in protektor ZBG ostaja še naprej škof msgr. dr. Jurij Bizjak. Škofje so imenovali oziroma potrdili še člane Strokovnega sveta Zavoda, ki bodo zastopali posamezne škofije oz. področja: za škofijo Celje gospo Mariko Mikolič in gospoda Janka Rezarja, za škofijo Koper gospo Tatjano Rupnik in gospoda Marka Rijavca, za nadškofijo Ljubljana gospo Jano Podjavoršek, gospo Špelo Fortuna, gospo Lilijano Bole in gospoda Damijana Dolinarja, za nadškofijo Maribor gospoda Jožefa Sobočana, za škofijo Murska Sobota gospo Mariko Bogdan in za škofijo Novo Mesto gospoda Tomaža Marasa. Predstavniki Slovencev iz zamejstva so mag. Klaus Einspieler, g. Slavko Thaler (Avstrija) ter g. Karel Bolčina (Italija). Predstavnica KORUS-a je s. dr. Ivanka Tadina.

Samo Skralovnik