TOREK
Začetek
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Aleluja.
 
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem
V velikonočnem času
O Jezus, rešenik sveta,
Beseda učlovečena,
neskončne Luči si odsvit,
naš varuh bodi in naš ščit.
 
Ti si ustvaril vse stvari
in ti določaš naše dni,
daj, da utrujeno telo
počitek nočni poživi.
 
Premagal zlobo si pekla,
obvaruj nas sovražnika,
da ne zapeljal bi nas v greh
ko si odrešil nas s krvjo.
 
Prehitro bo minila noč,
ki vlila nam bo novo moč,
ko bo telo počivalo,
naš duh pri tebi naj bedi.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.
 
Psalmi
Vel. noč. odpev samo: Aleluja, aleluja, aleluja.
Ps 142,1-11 Molitev v stiski
Človeka ne opravičijo dela postave, ampak vera v Jezusa Kristusa (Gal 2, 16)
Gospod, usliši mojo molitev, *
čuj mojo prošnjo, ker si zvest in dober.
Ne kliči me pred svojo sodbo, *
saj ni nihče, ki živi, pravičen pred tabo.
Sovražnik me preganja in v prah tepta moje življenje, *
pahnil me je v temo kot davno umrle.
Moj duh v meni skoraj ugaša, *
srce mi je otrpnilo.
Tvojih dobrot v davnih dnevih se spominjam, *
razmišljam o vseh tvojih delih.
Svoje roke dvigam k tebi, *
po tebi me žeja kot suho zemljo.
Gospod, hitro me usliši, *
kajti moj duh že omaguje.
Ne skrivaj pred mano svojega obličja, *
da ne bom podoben tem, ki umirajo. -
Naj skoraj prejmem tvojo milost, *
kajti v tebe zaupam.
Pokaži mi pot, po kateri naj hodim, *
saj v tvoje roke izročam svoje življenje.
Reši me mojih sovražnikov, *
Gospod, v tebe upam.
Moj Bog si, uči me spolnjevati tvojo voljo, *
v svoji dobroti me varno vodi.
Gospod, zaradi svojega imena me ohrani živega, *
po svoji dobroti me reši iz stiske.
Vel. noč. odpev samo: Aleluja, aleluja, aleluja.
Kratko berilo 1 Pet 5, 8 - 9
Trezni bodite, čujte: vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Ustavite se mu trdni v veri!
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja. - V tvoje ... Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog, aleluja, aleluja. - V tvoje ... Slava Očetu ... V tvoje ...
Evangeljski slavospev Lk 2,29-32
Kristus, luč narodov in slava božjega ljudstva
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru. Aleluja.
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izrae1a, tvojega 1judstva.
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru. Aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Usmiljeni Bog, dobrohotno razsvetljuj nocojšnjo noč. Daj nam, svojim služabnikom, da bomo v miru zaspali in se ob zori novega dne v tvojem imenu veselo zbudili. Po Kristusu, našem Gospodu.
Blagoslovni vzklik
Spokojno noč in srečno smrt
nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi-molitev:
V velikonočnem času
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja;
prosi za nas Boga, aleluja.