Slovensko biblično gibanje

Slovensko biblično gibanje | Dejavnosti

DRUŽINSKI
ROŽNI VENEC
veseli, svetli, žalostni in častitljivi del

s svetopisemskimi odlomki
pred vsako zdravamarijo


VESELI DEL (ob ponedeljkih in sobotah)

 • ki nam poživi vero
 • ki nam utrdi upanje
 • ki nam vžgi ljubezen
1. ... ki si ga Devica od Svetega Duha spočela

2. ... ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila
3. ... ki si ga Devica rodila
4. ... ki si ga Devica v templju darovala
5. ... ki si ga Devica v templju našla

SVETLI DEL (ob četrtkih)

 • ki nam daj duha pokorščine
 • ki nam daj srečo uboštva
 • ki nam podeli milost čistosti
1. ... ki je bil krščen v Jordanu

2. ... ki je v Kani naredil prvi čudež
3. ... ki je oznanjal Božje kraljestvo
4. ... ki je na gori razodel svoje veličastvo
5. ... ki je postavil evharistijo

ŽALOSTNI DEL (ob torkih in petkih)

 • ki nam utrdi spomin
 • ki nam razsvetli pamet
 • ki nam omeči voljo
1. ... ki je za nas krvavi pot potil

2. ... ki je za nas bičan bil
3. ... ki je za nas s trnjem kronan bil
4. ... ki je za nas težki križ nesel
5. ... ki je za nas križan bil

ČASTITLJIVI DEL (ob sredah in nedeljah)

 • ki nam vodi naše misli
 • ki nam vodi naše besede
 • ki nam vodi naša dejanja
1. ... ki je od mrtvih vstal

2. ... ki je v nebesa šel
3. ... ki je Svetega Duha poslal
4. ... ki je tebe, Devica, v nebesa vzel
5. ... ki je tebe, Devica, v nebesih kronal

Fatimska molitev (na koncu vsake desetke):
O, Jezus, odpusti nam naše grehe,
obvaruj nas peklenskega ognja
in privedi v nebesa vse duše,
posebno še tiste,
ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.

Spremna beseda k peti izdaji, 2002.

Spremna beseda k tretji izdaji, 1997.


Stran na spletu je pripravilo Slovensko biblično gibanje, julij 2001 in oktober 2004.
Veseli bomo vaših predlogov in pripomb.