Slovensko biblično gibanje Slovensko biblično gibanje | Rožni venec
ROŽNI VENEC
s svetopisemskimi odlomki

VESELI DEL 2. desetka:
... ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila

 1. Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem.
  (Lk 1,39)
 2. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto.
  (Lk 1,40)
 3. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu.
  (Lk 1,41)
 4. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: "Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa!"
  (Lk 1,41–42)
 5. "Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?"
  (Lk 1,43)
 6. "Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kakor ji je povedal Gospod!"
  (Lk 1,45)
 7. In Marija je rekla: "Moja duša poveličuje Gospoda."
  (Lk 1,46–47)
 8. "Velike stvari mi je storil Mogočni."
  (Lk 1,49)
 9. Marija je ostala pri Elizabeti približno tri mesece.
  (Prim. Lk 1,56)
 10. Elizabeta je rodila sina, o katerem je njegov oče Zaharija prerokoval: "In ti, dete, se boš imenoval prerok Najvišjega. Pojdeš namreč pred Gospodom, da pripraviš njegova pota."
  (Prim. Lk 1,67.76)

Svetopisemsko besedilo: Slovenski standardni prevod,
Svetopisemska družba Slovenije
, Ljubljana 1996.

Stran na spletu je pripravilo Slovensko biblično gibanje, julij 2001.
Veseli bomo vaših predlogov in pripomb.