Slovensko biblično gibanje Slovensko biblično gibanje | Rožni venec
ROŽNI VENEC
s svetopisemskimi odlomki

VESELI DEL 3. desetka:
... ki si ga Devica rodila

 1. Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu, so prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem.
  (Prim. Mt 2,1)
 2. Govorili so: "Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit."
  (Mt 2,2)
 3. Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse velike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija.
  (Mt 2,3–4)
 4. Rekli so mu: "V Betlehemu v Judeji, kajti takole je pisano po preroku."
  (Mt 2,5)
 5. Prerok Mihej pravi: "In ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji; iz tebe bo namreč prišel vodnik."
  (Mt 2,6)
 6. Herod je poslal modre v Betlehem in rekel: "Pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit!"
  (Prim. Mt 2,8)
 7. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo.
  (Mt 2,11)
 8. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire.
  (Mt 2,11)
 9. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.
  (Mt 2,12)
 10. Gospodov angel se je prikazal Jožefu v sanjah in rekel: "Vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt! /.../ Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril."
  (Prim. Mt 2,13)

Svetopisemsko besedilo: Slovenski standardni prevod,
Svetopisemska družba Slovenije
, Ljubljana 1996.

Stran na spletu je pripravilo Slovensko biblično gibanje, julij 2001.
Veseli bomo vaših predlogov in pripomb.