Slovensko biblično gibanje Slovensko biblično gibanje | Rožni venec
ROŽNI VENEC
s svetopisemskimi odlomki

VESELI DEL 4. desetka:
... ki si ga Devica v templju darovala

 1. Jezusa so starši prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda.
  (Prim. Lk 2,22)
 2. In da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi postavi: dve grlici ali dva golobčka.
  (Lk 2,24)
 3. Sveti Duh je razodel Simeonu, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega Mesija.
  (Prim. Lk 2,26)
 4. Simeon je vzel dete Jezusa v naročje in slavil Boga.
  (Prim. Lk 2,28)
 5. "Gospodar, zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru."
  (Lk 2,29)
 6. "Kajti moje oči so videle tvojo rešitev, ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev."
  (Lk 2,30–32)
 7. "Luč v razodetje poganom in slavo Izraela, tvojega ljudstva."
  (Lk 2,32)
 8. Simeon je rekel Mariji: "Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje."
  (Prim. Lk 2,34)
 9. "In tvojo lastno dušo bo presunil meč."
  (Lk 2,35)
 10. Tam je bila tudi prerokinja Ana. Pripovedovala je o otroku vsem, ki so pričakovali odkupitev Jeruzalema.
  (Prim. Lk 2,36–38)

Svetopisemsko besedilo: Slovenski standardni prevod,
Svetopisemska družba Slovenije
, Ljubljana 1996.

Stran na spletu je pripravilo Slovensko biblično gibanje, julij 2001.
Veseli bomo vaših predlogov in pripomb.