Slovensko biblično gibanje Slovensko biblično gibanje | Rožni venec
ROŽNI VENEC
s svetopisemskimi odlomki

SVETLI DEL 3. desetka:
... ki je oznanjal Božje kraljestvo

 1. Bog nebes bo ustvaril kraljestvo, ki na veke ne bo razdejano, ostalo bo na veke.
  (Dan 2,44)
 2. Gospod, tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov, tvoje vladarstvo skozi vse rodove
  (Ps 145,13)
 3. Jezus je oznanjal Božji evangelij in govoril: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo«.
  (Mr 1,15a)
 4. »Spreobrnite se in verujete evangeliju!«
  (Mr 1,15b)
 5. in »Vstopite skozi ozka vrata!«
  (Mt 7,13)
 6. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu: »Otrok, odpuščeni so ti grehi!«.
  (Mr 2,5)
 7. »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike«.
  (Mr 2,17)
 8. »Če hočeš priti v življenje, se drži zapovedi«.
  (Mt 19,17)
 9. In začeli so pri sebi govoriti: »Kdo je ta, ki celo grehe odpušča?« (Lk 7,49) in »Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni«.
  (Mr 1,27)
 10. »V nebesih bo večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad devetindevetdesetimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja«.
  (Lk 15,7)
 11. »Te ni nihče obsodil?« Rekla je: »Nihče, Gospod.« In Jezus ji je rekel: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več!«.
  (Jn 8,11)

Svetopisemsko besedilo: Slovenski standardni prevod,
Svetopisemska družba Slovenije
, Ljubljana 1996.

Stran na spletu je pripravilo Slovensko biblično gibanje, april 2003.
Veseli bomo vaših predlogov in pripomb.