Slovensko biblično gibanje Slovensko biblično gibanje | Rožni venec
ROŽNI VENEC
s svetopisemskimi odlomki

ŽALOSTNI DEL 2. desetka:
... ki je za nas bičan bil

 1. Jezus je šel k učencem in ugotovil, da spijo: "Tako, eno uro niste mogli ostati budni z menoj?"
  (Prim. Mt 26,40)
 2. "Bedite in molite, da ne padete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, a meso je slabotno."
  (Mt 26,41)
 3. "Vstanite, pojdimo! Glejte, tisti, ki me je izročil, se je približal."
  (Mr 12,42)
 4. Izdajalec jim je dal znamenje in rekel: "Tisti je, ki ga bom poljubil; njega primite!"
  (Mt 26,48)
 5. In takoj je stopil k Jezusu in rekel: "Pozdravljen, rabi!" in ga poljubil.
  (Mt 26,49)
 6. Tedaj so ga vsi učenci zapustili in zbežali.
  (Mt 26,56)
 7. Veliki duhovnik mu je tedaj rekel: "Rotim te pri živem Bogu, da nam poveš, ali si ti Mesija, Božji Sin."
  (Mt 26,63)
 8. Jezus mu je dejal: "Ti sam si rekel. Toda povem vam: Poslej boste videli Sina človekovega sedeti na desnici Moči in priti na oblakih neba."
  (Mt 26,64)
 9. Tedaj je veliki duhovnik pretrgal svoje oblačilo in rekel: "Bogokletje je izrekel! Kaj potrebujemo še prič?" Oni pa so odvrnili:"Smrt zasluži!"
  (Mt 26,65–66)
 10. Peter trikrat zataji Jezusa, rekoč: "Ne poznam tega človeka, o katerem govorite." Jezus se je ozrl na Petra in ta se je bridko zjokal.
  (Prim. Mr 14,71 in Lk 22,61–62)

Svetopisemsko besedilo: Slovenski standardni prevod,
Svetopisemska družba Slovenije
, Ljubljana 1996.

Stran na spletu je pripravilo Slovensko biblično gibanje, julij 2001.
Veseli bomo vaših predlogov in pripomb.