Slovensko biblično gibanje Slovensko biblično gibanje | Rožni venec
ROŽNI VENEC
s svetopisemskimi odlomki

ČASTITLJIVI DEL 1. desetka:
... ki je od mrtvih vstal

 1. In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje Emavs.
  (Lk 23,13)
 2. Približal se jima je sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala.
  (Prim. Lk 23,15-16)
 3. Rekel jima je: "O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?"
  (Lk 23,17)
 4. Eden izmed njiju mu je odgovoril: "Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni?"
  (Lk 23,18)
 5. "Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom /.../, kako so ga naši veliki duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo in ga križali /.../. Vrh tega pa je danes je že tretji dan, odkar se je to zgodilo."
  (Lk 24,19.20.21)
 6. Žene so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa. Pripovedovale so, da so imele celo videnje angelov, ki so dejali, da živi.
  (Prim. Lk 24,22)
 7. Jezus jima je rekel: "Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo?" Tedaj jima je razlagal, kaj je napisano o njem v vseh Pismih.
  (Prim. Lk 24,26.27)
 8. Silila sta ga in govorila: "Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil."
  (Lk 24,29)
 9. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala.
  (Lk 24,30-31)
 10. "Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma?" Vrnila sta se v Jeruzalem in učencem povedala, kaj se je zgodilo.
  (Prim. Lk 24,32.33.35)

Svetopisemsko besedilo: Slovenski standardni prevod,
Svetopisemska družba Slovenije
, Ljubljana 1996.

Stran na spletu je pripravilo Slovensko biblično gibanje, julij 2001.
Veseli bomo vaših predlogov in pripomb.