Slovensko biblično gibanje Slovensko biblično gibanje | Rožni venec
ROŽNI VENEC
s svetopisemskimi odlomki

ČASTITLJIVI DEL 2. desetka:
... ki je v nebesa šel

 1. Jezus je rekel učencem: "Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji."
  (Prim. Mt 28,18)
 2. "Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence."
  (Mt 28,19)
 3. "Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen."
  (Mr 16,16)
 4. "Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja."
  (Mr 16,17)
 5. "V mojem imenu bodo izganjali demone, govorili nove jezike /.../ Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli."
  (Mr 16,17-18)
 6. Jezus je peljal učence ven proti Betaniji.
  (Prim. Lk 24,50)
 7. Povzdignil je roke in jih blagoslovil.
  (Lk 24,50)
 8. Medtem ko jih je blagoslavljal, se je odmaknil od njih in se vzdignil v nebo.
  (Lk 24,51)
 9. Oni pa so se mu poklonili in se v velikem veselju vrnili v Jeruzalem.
  (Lk 24,52)
 10. Apostoli so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.
  (Prim. Apd 1,14)

Svetopisemsko besedilo: Slovenski standardni prevod,
Svetopisemska družba Slovenije
, Ljubljana 1996.

Stran na spletu je pripravilo Slovensko biblično gibanje, julij 2001.
Veseli bomo vaših predlogov in pripomb.