Slovensko biblično gibanje Slovensko biblično gibanje | Rožni venec
ROŽNI VENEC
s svetopisemskimi odlomki

ČASTITLJIVI DEL 3. desetka:
... ki je Svetega Duha poslal

 1. Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju.
  (Apd 2,1)
 2. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.
  (Apd 2,2)
 3. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden.
  (Apd 2,3)
 4. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih.
  (Apd 2,4)
 5. V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom.
  (Apd 2,5)
 6. Strmeli so, se čudili in govorili: "Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci? Kako, da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku?"
  (Apd 2,7-8)
 7. Tedaj je vstal Peter z enajsterimi, povzdignil glas in jih nagovoril: "/.../ Izpolnjuje se, kar je bilo napovedano po preroku Joelu: In zgodilo se bo v poslednjih dneh, govori Bog: razlil bom od svojega Duha čez vse meso."
  (Apd 2,14.16-17)
 8. Jezus je bil povišan na Božjo desnico in je razlil Svetega Duha.
  (Prim. Apd 2,33)
 9. "Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha."
  (Apd 2,38)
 10. Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti; in tega dne se jim je pridružilo približno tri tisoč ljudi.
  (Apd 2,41)

Svetopisemsko besedilo: Slovenski standardni prevod,
Svetopisemska družba Slovenije
, Ljubljana 1996.

Stran na spletu je pripravilo Slovensko biblično gibanje, julij 2001.
Veseli bomo vaših predlogov in pripomb.