Slovensko biblično gibanje Slovensko biblično gibanje | Rožni venec
ROŽNI VENEC
spremna beseda
k TRETJI izdaji
1997

Avtor izbora: škof dr. Jožef Smej
S Standardnim prevodom uskladila: Vlasta Ribič
Izdalo: SLOVENSKO BIBLIČNO GIBANJE
V knjižici: Ljubljana 1997. | Na spletu: junij 2001.


Predgovor avtorja izbora
k tretji izdaji, prilagojeni Standardnemu prevodu Svetega pisma

Pred seboj imamo že tretjo izdajo knjižice DRUŽINSKI ROŽNI VENEC. Prva je izšla leta 1994, druga (prvi ponatis) pa leto dni pozneje. Medtem, ko je druga izdaja ostala nespremenjena, kliče nov, standardni prevod Svetega pisma po prilagoditvi svetopisemskih besedil. V prvi in drugi izdaji pri svetopisemskih besedilih ni bilo navedkov. To vrzel je zapolnila Vlasta Ribič, ki je tudi uskladila svetopisemske stavke s Slovenskim standardnim prevodom Svetega pisma Stare in Nove zaveze.

Pri prvi in tretji desetki veselega dela rožnega venca je podpisani uporabil stavke iz Matejevega evangelija, lahko pa bi jih vzel tudi iz Lukovega evangelija. V četrti in peti desetki častitljivega dela rožnega venca pa gre za tako imenovani tipični pomen svetopisemskih besedil. Grško besedo "typos" lahko prevedemo kot "podoba", "zgled", "vzor". Tako v marsikateri resničnosti Stare zaveze najdemo pomen naprejšnje podobe novega časa odrešenja. Tako sta npr. kraljica in kraljeva hči v psalmih in Judita v Juditini knjigi literarna tipa Device Marije Kraljice.

Knjižica DRUŽINSKI ROŽNI VENEC je bila ugodno sprejeta. Dr. p. Leopold Grčar OFM piše: "Na dvaindvajsetih straneh, v formatu 10,5 x 14,5 cm nam podaja za vsako zdravamarijo veselega, žalostnega in častitljivega dela rožnega venca po en stavek iz Svetega pisma. Čudovito! Kaj hočemo več! Treba jo je vzeti samo v roke in začeti moliti. Skupina 30 očetov in mater slovenskih duhovnikov in redovnikov se je zbrala na duhovnih vajah pri Mariji Pomagaj (...). Po kratkem uvodu je eden od staršev prebral pri vsaki zdravamariji stavek iz evangelija, ki smo ga premišljevali (...). Božja beseda s premišljevanjem (...) je tako globoko nagovorila starše, da so naslednji dan lahko pričevali o svojih globokih doživetjih in vtisih, tako da smo onemeli drug pred drugim od začudenja, kaj dela Bog v dušah po svoji BESEDI" (CSS 31-1997,3-4,str.72).

Papež Janez Pavel II. je svoj pastoralni obisk v Sloveniji začel 17. maja 1996, in sicer na kolenih pred Marijo Pomagaj na Brezjah. Na oltar je pred milostno podobo Marije Pomagaj položil dragocen rožni venec, kot da bi nam hotel povedati: "Preblažena Devica Marija je podarila molitvi (premišljevalni molitvi) rožnega venca takšno moč, da ni nobenega materialnega, duhovnega, narodnega ali mednarodnega problema, ki bi se z molitvijo rožnega venca in našo žrtvijo ne mogel rešiti" (s. Lucija iz Fatime).

Na vse, ki bodo s pridom uporabljali to knjižico, kličem Božji blagoslov.

Maribor, 16. oktobra 1997.

dr. Jožef Smej,
mariborski pomožni škof

Pripomba urednika

Ker je ta knjižica posebej sposobna pridobivati srca za globlji način molitve rožnega venca, naj povem, kako je nastala. Februarja 1994 sva se vozila s škofom Smejem na evropski bibličnopastoralni sestanek v Freising. Gospod škof je naprej molil rožne vence, sam pa sem šofiral in odgovarjal. Kar na pamet je pred vsako zdravamarijo citiral po en svetopisemski stavek v premišljevanje. Videl sem, da je v teh 150 stavkih modro povzeto bistvo odrešenjskega oznanila Svetega pisma in da premišljevanje teh stavkov poglobi in popestri molitev rožnega venca. Zato sem ga že med tisto vožnjo prosil, naj te stavke zapiše, da jih bomo izdali v knjižici. Z ljubeznijo je tej prošnji ugodil in s tem sprožil takorekoč celo gibanje za prenovo molitve rožnega venca, ki je eno najuspešnejših dejanj Slovenskega bibličnega gibanja.

Ta knjižica vpliva tudi na sosednje države. Kmalu po prvi izdaji je poskrbel hrvaški biblicist prof. dr. Nikola Hohnjec, da sta jo, prevedeno v hrvaški jezik, postopoma objavili kar dve reviji: BOŽJE VRELO in BIBLIA DANAS. Poleti 1997 pa se je za nemško izdajo začelo zanimati avstrijsko duhovno gibanje GEMEINSCHAFT BROT.

dr. Rudi Koncilija,
predsednik SBG, urednik


Stran na spletu rkc.si je pripravilo Slovensko biblično gibanje, julija 2001.
Veseli bomo vaših predlogov in pripomb.