Slovensko biblično gibanje
Slovensko biblično gibanje | Dejavnosti 

Katoliški dopisni
svetopisemski tečaj

voditelj tečaja: dr. Rudi Koncilija

Tečaj poteka v pisni obliki po običajnipošti. Traja 4 leta in vsako leto je po 7 pošiljk.

Pregled snovi:

1. leto (1998): Nova zaveza - 1. del: Evangeliji in Apostolska dela

1. Uvod v Novo zavezo
2. Jezusovo delovanje v Galileji (Evangelij po Marku 1. del)
3. Pot v Jeruzalem in dogodki tam (Evangelij po Marku 2. del)
4. Evangelij po Mateju
5. Evangelij po Luku
6. Apostolska dela
7. Evangelij po Janezu

2. leto (1999): Nova zaveza - 2. del: Pisma v Novi zavezi in Janezovo Razodetje

1. (8.) Pavel - Pismo Rimljanom
2. (9.) Prvo pismo Tesaloničanom, Pismo Filipljanom, Galačanom, Filemonu
3. (10.) Prvo in drugo pismo Korinčanom
4. (11.) Pismo Kološanom, Pismo Efežanom in Drugo pismo Tesaloničanom
5. (12.) Pastoralna pisma: Prvo in Drugo pismo Timoteju, Pismo Titu, Hebrejcem
6. (13.) Katoliška pisma
7. (14.) Janezovo razodetje

3. leto (2000): Stara zaveza - 1. del: Tora in judovstvo do obrata časov

1. (15.) Stara zaveza govori o Bogu
2. (16.) Metode odpiranja besedila - zgodbe začetka
3. (17.) Izrael v Egiptu
4. (18.) Na poti v obljubljeno deželo
5. (19.) Zapoved in postava
6. (20.) Obnova in ponovna postavitev Božjega ljudstva
7. (21.) Izrael do obrata časov

4. leto (2001): Stara zaveza - 2. del: Kralji, preroki, psalmi in modrostne knjige

1. (22.) Nasprotje med kraljem in prerokom
2. (23.) Nasprotje med prerokom in kraljem
3. (24.) Preroki kot klicarji, svarilci in tolažniki
4. (25.) Psalmi o človekovem bivanju pred Bogom I
5. (26.) Psalmi o človekovem bivanju pred Bogom II
6. (27.) Modrost življenja po postavi
7. (28.) Zgledi obvladovanja življenja s praznikiPripravilo Slovensko biblično gibanje, julij 2001.
Prijave izključno na naslov:
Slovensko biblično gibanje, Poljanska 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 / 431 42 78 ali 01 / 432 51 05
dr. Rudi Koncilija