Slovensko biblično gibanje

Slovensko biblično gibanje | Nauk Cerkve


Nauk Cerkve
o Svetem pismu


Stran na spletu je pripravilo Slovensko biblično gibanje
septembra 2005, ob 40. obletnici.