Slovensko biblično gibanje
Slovensko biblično gibanje | Nedelja Svetega pisma

nedelja Svetega pisma

- na zadnjo nedeljo v januarju

Svetopisemska berila in molitev:

Prvo berilo: SVETO PISMO MORAMO SPOŠTLJIVO POSLUŠATI

Berilo iz Nehemijeve knjige (Neh 8,1-6.8)

1 Vse ljudstvo se je tedaj enodušno zbralo na trgu,
ki je pred vodnimi vrati,
in reklo pismouku Ezru,
naj prinese knjigo Mojzesove postave,
ki jo je Gospod zapovedal Izraelu.
2 In duhovnik Ezra je dal prinesti postavo pred zbor,
pred može in žene in pred vse tiste,
ki so ji mogli z razumevanjem prisluhniti.
To je bilo prvi dan sedmega meseca.
3 Na trgu pred vodnimi vrati je bral iz nje,
od trenutka, ko se je zdanilo, do popoldneva,
pred možmi in ženami in pred tistimi, ki so mogli umeti.
Ušesa vsega ljudstva so bila obrnjena proti knjigi postave.
4 Pismouk Ezra je stal na lesenem odru,
ki so ga za to pripravili.
5 Ko je Ezra, ki je stal višje od ljudstva,
odprl knjigo pred očmi vsega ljudstva,
je vse ljudstva vstalo.
6 Ezra je hvalil Gospoda, velikega Boga,
vse ljudstvo pa je s povzdignjenimi rokami odgovarjalo: »Amen! Amen!«
Pripognili so se
ter poklonili Gospodu z obrazom do zemlje.
8 In brali so iz knjige Božje postave po odstavkih,
razlagali pomen, da so mogli razumeti, kar so brali.

Psalm 119,27.30.33-34.89-90

Odpev: Božja beseda naj med vami v obilju prebiva

Pot svojih ukazov mi daj razumeti,
da bom premišljal o tvojih čudovitih delih.
Izbral sem pot zvestobe,
tvoje sodbe postavljam najvišje. - Odpev.
Uči me, Gospod, pot tvojih zakonov,
čuval jo bom do konca.
Daj mi razumnost, da bom čuval tvojo postavo,
varoval jo bom z vsem srcem. - Odpev.
Gospod na veke ostaja tvoja beseda,
trdno stoji v nebesih.
Za vse rodove traja tvoja zvestoba,
utrdil si zemljo, ona je stala. - Odpev.
Drugo berilo: SVETO PISMO NAS VZGAJA V PRAVIČNOSTI IN VODI K ZVELIČANJU

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. (2 Tim 3,14-17)

14 Ti ostani pri tem, česar si se naučil in v veri sprejel,
ker veš od koga si se naučil.
15 Že od otroštva poznaš Sveto pismo
in to ti more po veri v Jezusa Kristusa dati modrost,
ki pelje v rešitev.
16 Vse Pismo je navdihnjeno od Boga
in koristno za poučevanje, svarjenje,
za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti,
17 da bi bil Božji človek popoln
in pripravljen za vsako dobro delo.

Aleluja. Gospod tvoje besede so duh in življenje,
ti imaš besede večnega življenja. Aleluja.
Evangelij: BLAGOR TISTIM, KI BOŽJO BESEDO POSLUŠAJO IN SE PO NJEJ RAVNAJO

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,27-28)

27 Ko je Jezus govoril,
je neka žena iz množice povzdignila glas in mu rekla:
»Blagor telesu, ki te je nosilo,
in prsim, ki so te dojile!«
28 On pa je rekel:
»Še bolj blagor tistim,
ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo.«

Glavna mašna prošnja:

Molimo.

O Bog,
sveti pisatelji so po navdihu tvojega Duha v Svetem pismu
napisali nam v pouk in posvečenje to,
kar si sam hotel, da so napisali.
V luči istega Duha naj to prav spoznamo,
po tem živimo in se zveličamo.
To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
tvoji učlovečeni besedi,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
 

Na pobudo biblicistov so slovenski škofje razglasili Nedeljo Svetega pisma in določili, da bo to zadnja nedelja v januarju. (SSŠ 6, Ljubljana 1989, 81)
Prvič smo nedeljo obhajali v januarju 1990. - Gradivo je pripravil prof. dr. France Rozman.
Viri:
Izbor beril oz. odlomkov in naslovi: Nedelja svetega pisma, gradivo, Ljubljana 1989
Svetopisemsko besedilo: Slovenski standardni prevod, Svetopisemska družba Slovenije, Ljubljana 1996.
Glavna mašna prošnja: Rimski misal, Dodatek str. 11.
Stran na spletu je pripravilo Slovensko biblično gibanje, jan. 2001.
Veseli bomo vaših predlogov in pripomb.