Slovensko biblično gibanje
Slovensko biblično gibanje | Dejavnosti 

vseslovensko srečanje

in občni zbor

vabljeni na
vseslovensko letno srečanje Slovenskega bibličnega gibanja (SBG)
in
drugih prijateljev Svetega pisma

na Ptuju, v minoritskem samostanu, Minoritski trg 1
v soboto, 12. novembra 2005

9.00 uvodna molitev in pozdrav
9.15 prvo predavanje:

mag. Fanika Vrečko Krajnc
450-letnica prve svetopisemske knjige v slovenskem jeziku)
Trubarjev prevod Matejevega evangelija - 1555
po predavanju pogovor
drugo predavanje:
škof dr. Jožef Smej
Sveto pismo - gonilna sila pastorale
(če mu bo zdravje dopuščalo)
po predavanju pogovor
12.00 sveta maša,
po maši izročitev potrdil tistim, ki so končali posamezen letnik
ali celoten Katoliški dopisni svetopisemski tečaj (KDST)
13.00 kosilo
14.30 občni zbor in pogovor o SBG
15.00 skupni pogovor o temah obeh predavanj
na vprašanja odgovarjata predavatelja in navzoči biblicisti
16.15 sklepna molitev
Na srečanje ste vabljeni člani SBG, člani bibličnih skupin, liturgični bralci, udeleženci KDST, vsi prijatelji Svetega pisma ...
Pridite na druženje ob Svetem pismu, poglabljanje vanj in iskanje poti, da bi vse bolj našlo pot v naše družine, v naše življenje.

Če potrebujete prevoz iz Ljubljane, se obrnite na dr. Rudija Koncilija, tel. 01/ 431 42 78 ali 01/432 51 05.

Slovensko biblično gibanje, 7. november 2005.