Slovensko biblično gibanje Slovensko biblično gibanje
predstavitev gibanja

v nekaj potezah

NAMEN
 • Slovensko biblično gibanje si prizadeva po besedah 2. vatikanskega cerkvenega zbora v dogmatični konstituciji O Božjem razodetju (22), da bi bil "na široko odprt dostop do Svetega pisma".
 • Zato hočemo Sveto pismo vsem ljudem predstaviti, ponuditi, posebej vernim pa pomagati, da ga bodo mogli zavestno sprejemati kot Božjo besedo znotraj živega izročila celotne Cerkve.
NALOGE
 • povezovati svetopisemske ali biblične skupine
 • spodbujati nastajanje novih in jim pomagati pri delu
 • prirejati biblične tečaje, razstave, predavanja
 • spodbujati in oblikovati praznovanje nedelje Svetega pisma na zadnjo nedeljo v januarju
 • začeti dopisni biblični tečaj
 • poglabljati skupinsko in osebno delo s Svetim pismom
 • izdajati biblično revijo
ZAČETKI
 • 09. 10. 1993 Rojstni dan Slovenskega bibličnega gibanja: prvo vseslovensko srečanje svetopisemskih ali bibličnih skupin na Sveti gori pri Gorici.
 • 26. 10. 1993 Ustanovitev gibanja potrdi Slovenska škofovska konferenca.
 • 11. 04. 1994 SBG postane polnopravni član svetovne Katoliške biblične federacije.

Pripravilo Slovensko biblično gibanje, 20. 12. 2000.
Veseli bomo vaših predlogov in pripomb.